WijkImpuls

Theater van de wijk

De kerntaak van woningcorporties is het voorzien in veilig en betaalbaar wonen voor een groep die dat zelf niet kan. Toch gaat het niet alleen om de stenen. De sfeer in de wijk bepaalt de leefbaarheid van de bewoners.

De eenheid in een wijk werd van oudsher bepaald door het verenigingsleven en het sociale netwerk van vrienden en bekenden die in dezelfde wijk woonden. Dit is in de afgelopen 20 jaar enorm aan het veranderen. Om te voorkomen dat wijken los zand worden en mensen zich steeds meer in hun huizen gaan terugtrekken mag de woningcorporatie van allerlei initiatieven ontplooien die de leefbaarheid in de wijken ten goede komen.

Het gevoel van onveiligheid is vaak een trigger om de leefbaarheid eens onder de loep te nemen. Participartie is een van de manieren om de sociale cohesie te stimuleren en te bevorderen. Sommige woningcorporaties hebben een speciaal fonds waarmee ze lokale burgerinitaitieven ten bate van de leefbaarheid in haar wijken mogen ondersteunen. Ondanks dat het niet tot de kerntaken van een woningcorporatie hoort is er voldoende ruimte binnen de richtlijnen van de ‘autoriteit wonen’ om projecten in het kader van leefbaarheid financieel te ondersteunen.

Een zogenaamd ‘buurtcultuurfonds’ mag de woningcorporatie geld ter beschikking stellen die ten goede komt van de leefbaarheid in haar wijken. Community Art is een veelgebruikte ‘participatie tool’ om gevoel van eigenaarschap in de eigen leefomgeving van mensen te vergroten.

 

Community Art is een krachtige participatietool die de eigenaarschap van de eigen leefomgeving van mensen vergroot. 

Het kan zijn dat een (wijk)gebouw een nieuwe functie krijgt met een gemeenschappelijke deler van de bedrijven of partijen die opereren in het maatschappelijke veld. Het bij elkaar brengen van deze partijen en een goed basisconcept formuleren en uivoeren is een voorbeeld van de werkzaamheden van We Involve.

Maar ook het opzetten van een goede klantcommunicatie vanuit de woningcorporatie, en die vervolgens uitrollen in de wijken heeft zeker invloed op de manier hoe mensen naar hun wijken kijken. Ook dit zal bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk.

Visualiseren van ideeën is de helft van het succes

We Involve is geboren vanuit een creatief bureau met een maatschappelijk hart. Wij hebben een team van social designers doe perfecte ondersteuning kunnen bieden in het visualiseren van een idee. Als je het mooi kan presenteren aan andere partijen is het vaak gemakkelijker de handen op elkaar te krijgen om samen te werken omdat het gelijk tastbaar wordt.

Voorbeeld project

Een van de projecten die Involve Plus voor een woningcorporatie heeft bedacht en uitgevoerd is ’Hotel la Pucelle’. Dit project is in opdracht van woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom ontwikkeld en laat in al haar facetten veel zien wat u bij uw eigen woningcorporatie kan toepassen. Benieuwd naar dit spraakmakende project? Bekijk hier de aftermovie.

Wilt u weten wat we voor uw corporatie kunnen betekenen, neem dan even contact op en we komen graag bij u langs.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving