WijkImpuls

Cultuur in de wijk verbindt

Onze samenleving is een veelheid van meningen en opvattingen. Er zijn echter grotere verschillen dan dat. De kloof tussen rijk en arm wordt groter. Er ontstaan groepen die elkaar moeilijker begrijpen en daardoor ontstaan spanningen. 

Kunst en cultuur zijn mooie manieren om tot elkaar te komen. Cultuur verbindt letterlijk. Het is laagdrempelig en iedereen kan meedoen. Denk bijvoorbeeld aan eten, muziek en beeldende vormgeving. Cultuur in de wijk kan een mooie manier zijn om elkaar beter te leren kennen. Als je elkaar kent, krijg je meer interesse en respect voor de ander. Zet samen met je buren kunst in om je wijk mooier te maken. Community Art is een fantastische tool om de leefbaarheid in de wijk een impuls te geven. 

Corona heeft de kloof groter gemaakt in Nederland en bovendien de sectoren hard geraakt waar mensen elkaar ontmoeten. De culturele sector zat op slot en veel creatieven hebben lastige jaren achter de rug. De overheid ziet de toegevoegde waarde van participatie voor culturele initiatieven en steunt met fondsen mooie projecten.

Hoe begeleidt je mooie creatieve initiatieven

Ideëen genoeg, maar hoe breng je dit tot een mooi einde. Hoe meet je het effect van het project. Wat voegt iets en hoe bouw je een netwerk op. Met de Projectscan meten we het effect van projecten op de leefbaarheid in de wijk.

We Involve begeleidt initiatieven in het culturele domein. Met een achtergrond uit deze sector weet We Involve heel goed wat er nodig is om een project tot een mooi eindresultaat te brengen.
Onze WijkImpuls; ‘Cultuur in de wijk verbindt’ geeft grip en inspiratie. Neem contact op en we helpen u met uw projecten.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving