Programmalijn 'WijkImpuls'​

We Involve heeft de programmalijn ‘Wijkimpuls’.  De programma’s zijn gericht op het maken van een koppeling tussen een project wat de leefbaarheid in de wijk moet bevorderen en de onderbouwing met cijfers. Met onze eigen Projectscan wordt de sociale impact van leefbaarheidsprojecten inzichtelijk gemaakt en is maatschappelijk rendement aantoonbaar. Dat kan op groeps- of wijkniveau, maar ook op individueel niveau. Een vrolijker individu heeft een positief effect op de mensen er omheen. En andersom telt hetzelfde; een leukere wijk heeft een positief effect op het individu.

Binnen de programmalijn hebben we een aantal WijkImpulsen die uitgedacht zijn en reeds draaien. We ontwikkelen echter ook steeds nieuwe Wijkimpulsen waarbij we min of meer eenzelfde methodische aanpak hanteren. Wilt u samen met ons een eigen WijkImpuls opzetten en het effect meten, neem dan vrijblijvend contact op.

 

WijkImpuls componenten​

Probleemstelling omschrijven

Doelstellingen
bepalen

Netwerk
opzetten

Project

Projectscan

Project
management

Doelgroep
betrekken

Analyse en
Rapportage

Verantwoording
en Borging

Beschikbare programma's

Lokale economiën zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Binding met de slager op de hoek of de sportvereniging in de wijk geven mensen houvast. Om mensen te waarderen voor de binding die ze hebben met de lokale economie is SamenDoen opgericht. Een loyaliteitssysteem waarvan de pashouder, de winkelier en de vereniging profiteert. Bovendien gaat van elke euro die rondgaat in SamenDoen een deel naar een goed doel naar keuze. Zo is SamenDoen een community currency met een sociale insteek.

Lees meer over de WijkImpuls die SamenDoen kan geven.

Cultuur is een sociale verbinder bij uitstek. Initiatieven met een culturele insteek zijn laagdrempelig, effectief en visueel. We Involve is de schakel tussen financiering en makers. We begeleiden en onderbouwen trajecten voor gemeenten, woningcorporaties, fondsen en organisaties.

Lees meer over de WijkImpuls die ‘Cultuur in de wijk’ kan geven.

Door te wandelen heb je de tijd om beter te kijken, te denken en te praten. Het is een manier om aandacht te krijgen voor je eigen omgeving en de lokale economie. Je loopt langs restaurants, winkels en verenigingen en herontdekt de plek die je elke dag ziet.
Maak leuke en leerzame routes en verbindt de wijk op een sportieve en gezonde manier.

Lees meer over de WijkImpuls die ‘LucyWalks’kan geven.

De wens die u met een project heeft, heeft u vaak niet alleen. Meerdere van uw (keten)partners delen dezelfde wens, maar weten (ook) niet zo goed hoe ze dit aan moeten pakken en wat hun eigen specifieke rol hierin is. We Involve managed dit soort trajecten en brengt partijen bij elkaar. We weten wat ervoor nodig is om projecten te laten slagen. Als spil tussen de verschillende partijen neemt We Involve de projectcommunicatie op zich en begeleid de voortgang met meetmomenten en een analyse na oplevering.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving