Werkvelden

Zorg & welzijn

Stimuleer zelfredzaamheid en biedt ondersteuning als dat nodig is.

Zorg en welzijn komen steeds meer onder druk te staan.  De vraag naar ondersteuning op lichamelijk, maar zeker ook op geestelijk vlak neemt toe. Richting de toekomst doemen vraagstukken op, waarbij gezocht moet worden naar het betaalbaar houden van de zorg en de invulling geven aan de steeds diversere behoefte van de mens.  We Involve is geen zorgpartij, maar initieert en participeert in maatschappelijke projecten die zelfdredzaamheid stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten in het kader van eenzaamheid, beweging en saamhorigheid.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een thema wat grote gevolgen heeft voor de samenleving en het individu in het bijzonder. De problematiek speelt niet alleen bij ouderen. Steeds meer jongeren kampen met problemen en hebben moeite zich in de maatschappij staande te houden. Psychische klachten nemen toe en er liggen grote uitdagingen in het betrekken van mensen bij hun leefomgeving. We Involve wil met de Wijkimpulsen bijdragen aan de sociale cohesie en probeert iedereen te betrekken. 

Bewegen is goed voor je hersenen

Beweging is de sleutel tot veel oplossingen in het welbevinden van de mens. Beweging houdt het  brein vitaal en zorgt ervoor dat mensen willen en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ons Wijkimpuls programma ‘LucyWalks’ maakt het mogelijk om op ontdekkingstocht te gaan in je eigen wijk. Ontdek cultuur, restaurants en de lokale middenstand in je eigen omgeving. Door beweging een onderdeel te laten zijn van een leefbaarheidsproject wordt een extra dimensie toegevoegd.

Door samenwerkingen aan te gaan met zorgpartijen, overheden, het bedrijfsleven en woningcorporaties wordt gezocht naar een manier om positieve impulsen te geven en mensen het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Benieuwd naar wat We Involve voor uw organisatie kan betekenen?

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving