Werkvelden

Klimaat & energie

De wereld vraagt ontegenzeggelijk om drastische ingrepen wat betreft klimaat en energie.

De omgeving aanpassen en je voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat begint bij besef en gedragsverandering. Hoe ga je om met zwerfafval in je wijk? Hoe stimuleer je mensen om eens mee te denken over de toekomst. We Involve bedenkt projecten in dit thema en gaat samenwerkingen aan met het onderwijs, overheden en woningcorporaties. We werken aan projecten in het kader van de energietransitie en willen bijdragen aan klimaatadaptie.

Niet alleen lokaal, maar ook aan het landelijke vraagstuk werkt We Involve samen met partijen die werken aan de energietransitie en de verduurzaming (en het maatschappelijk renderen) van vastgoed. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Benieuwd naar wat We Involve voor uw organisatie kan betekenen?

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving