De werkvelden van We Involve

Hoewel ze als losse thema’s beschouwt kunnen worden zit er een verband tussen al deze werkvelden. Vraagstukken overlappen elkaar en oplossingen zijn multidisciplinair.

Zorg & welzijn

In dit thema kunt u denken aan projecten en/of samenwerkingen waarbij we inzoomen op het individu. Want versterk je het individu, dan versterk je de groep. 

Leefomgeving & openbare ruimte

In dit thema kijken we naar de directe leefomgeving van de mens. De openbare ruimte is dé plek waar mensen samenkomen.

Kunst & cultuur

Kunst en cultuur is veel meer dan franje. Het is een innovatieve en creatieve manier om naar sociaal-maatschappelijke probleemstellingen te kijken.

klimaat en energie

De wereld vraagt ontegenzeggelijk om drastische ingrepen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Maar de wereld veranderen begint in het klein.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving