Samenwerkingen

Burgemeesters: coronacrisis verergert tweedeling in maatschappij

De coronacrisis veroorzaakt in achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe.

(bron: NOS)

Zijn de budgetten ook te ontschotten? Natuurlijk!

Integraal werken en het ontschotten van beleid en uitvoering zijn toverwoorden in het sociaal domein. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe je als gemeente vormgeeft aan deze integraliteit en ontschotting. Alle gemeenten hebben de afgelopen jaren gezocht naar de juiste vorm hiervoor. En dat geldt ook voor de financiën.

(bron: Binnenlands Bestuur)

Burgemeesters: coronacrisis verergert tweedeling in maatschappij

De coronacrisis veroorzaakt in achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe.

(bron: NOS)

Zijn de budgetten ook te ontschotten? Natuurlijk!

Integraal werken en het ontschotten van beleid en uitvoering zijn toverwoorden in het sociaal domein. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe je als gemeente vormgeeft aan deze integraliteit en ontschotting. Alle gemeenten hebben de afgelopen jaren gezocht naar de juiste vorm hiervoor. En dat geldt ook voor de financiën.

(bron: Binnenlands Bestuur)

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving