De mensen van We Involve​

De samenleving verandert constant, wat voor een complexe sociale omgeving zorgt. Mensen gaan hier, als gemeenschapsdieren, op verschillende manieren mee om. Daarnaast is de mens een individu dat in die complexe sociale omgeving leeft. Zo kunnen er verschillende interacties tussen mensen voorkomen: er is verbondenheid, vriendschap, respect, maar ook isolement, eenzaamheid en ruzie. Het zoeken naar en vinden van oplossingen in het sociale domein is ‘sociale architectuur. We Involve legt verbanden waarbij het betrekken van de doelgroep in elke opdracht het uitgangspunt is.

Planvorming, verbinding en social design

We leggen verbindingen aan binnen het sociale domein en initiëren en stimuleren samenwerkingen. We bekijken de zaak vanuit verschillende standpunten en kunnen gezien worden als creatief bedenker, adviseur en ontkokeraar. We gebruiken technologie en design om oplossingen te bedenken en realiseren in sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Martijn Klaassen

Als kind al was ik vredesstichter, initiator en verbinder. Om een of andere reden was dat mijn rol in mijn sociale netwerk van jongs af aan.

Kees Haverkamp

Ik zie de toepassing van technologie in het sociale domein als welkome aanvulling in de zoektocht naar oplossingen.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving