We Involve & woningcorporaties

De kerntaak van woningcorporties is het voorzien in veilig en betaalbaar wonen voor een groep die dat zelf niet kan. Toch gaat het niet alleen om de stenen. De sfeer in de wijk bepaalt de leefbaarheid van de bewoners.

De eenheid in een wijk werd van oudsher bepaald door het verenigingsleven en het sociale netwerk van vrienden en bekenden die in dezelfde wijk woonden. Dit is in de afgelopen 20 jaar enorm aan het veranderen. Om te voorkomen dat wijken los zand worden en mensen zich steeds meer in hun huizen gaan terugtrekken mag de woningcorporatie van allerlei initiatieven ontplooien die de leefbaarheid in de wijken ten goede komen.

Het gevoel van onveiligheid is vaak een trigger om de leefbaarheid eens onder de loep te nemen. Participatie is een van de manieren om de sociale cohesie te stimuleren en te bevorderen. Sommige woningcorporaties hebben een speciaal fonds waarmee ze lokale burgerinitiatieven ten bate van de leefbaarheid in haar wijken mogen ondersteunen. Ondanks dat het niet tot de kerntaken van een woningcorporatie hoort is er voldoende ruimte binnen de richtlijnen van de ‘Autoriteit wonen’ om projecten in het kader van leefbaarheid financieel te ondersteunen.

Buurtcultuurfonds

Een zogenaamd ‘buurtcultuurfonds’ mag de woningcorporatie geld ter beschikking stellen die ten goede komt van de leefbaarheid in haar wijken. Community Art is een veelgebruikte ‘participatie tool’ om gevoel van eigenaarschap in de eigen leefomgeving van mensen te vergroten. We Involve kent de richtlijnen waaraan een dergelijk fonds moet voldoen en waarbinnen het moet opereren. Bent u benieuwd of dit iets voor uw woningcorporatie is? neem dan contact op.

Meet het effect van leefbaarheid met de Projectscan

Met onze Projectscan voeren we een aantal metingen uit rondom een leefbaarheidsproject (of Wijkimpuls). Denk hierbij aan een kunstproject in de wijk, een cultureel initiatief of bijvoorbeeld een project in het kader van klimaatadaptie. De scan laat het beoogde effect én het behaalde effect zien. Daardoor kan er een onderbouwing gegeven worden aan het geïnvesteerde geld. We bevragen wijkbewoners en projectinitiators gedurende het project. Op die manier krijgen we inzicht in wat er onder de mensen zelf speelt. Kijk voor inspiratie over leefbaarheidsprojecten bij onze Wijkimpulsen en bekijk de projectscan om te zien of dit uw organisatie kan helpen grip te krijgen op leefbaarheidsuitgaven. 

Maatschappelijk vastgoed

Het kan zijn dat een (wijk)gebouw een nieuwe functie krijgt met een gemeenschappelijke deler van de bedrijven of partijen die opereren in het maatschappelijke veld. Het bij elkaar brengen van deze partijen en een goed basisconcept formuleren en uitvoeren is een voorbeeld van de werkzaamheden van We Involve. Kom kijken in ‘De ZuidOost’ in Bergen op Zoom en ervaar maatschappelijk vastgoed in de praktijk.

Voorbeeldproject: Hotel la Pucelle

Een van de projecten die Involve Plus voor een woningcorporatie heeft bedacht en uitgevoerd is ’Hotel la Pucelle’. Dit project is in opdracht van woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom ontwikkeld en laat in al haar facetten veel zien wat u bij uw eigen woningcorporatie kan toepassen. Benieuwd naar dit spraakmakende project? Bekijk hier de aftermovie.

Wilt u weten wat we voor uw corporatie kunnen betekenen, neem dan even contact op en we komen graag bij u langs

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving