Wijkindex

Er is veel openbare data beschikbaar wat betreft informatie over een wijk. Denk aan ‘Alle Cijfers’ of de ‘Leefbarometer’. Met onze eigen Wijkindex presenteren we overzichtelijk het beste uit alle open data. Hierdoor ontstaat een eerste beeld van een wijk. Het is het startpunt om dieper in te duiken op hetgeen ogenschijlijk aan de hand is. 

Een doorsnede van een wijk vertelt in ruwe lijnen wat de sterke en zwakke punten van een wijk zijn. Maar het vertelt niet hoe de bewoners de plek zelf ervaren. Dat kan ook niet vanuit een database voor heel Nederland opgeslagen worden, omdat de beleving in een wijk verandert en telkens anders is. Daarvoor moeten continue mensen bevraagd worden.

Om echter een eerste indruk te krijgen van een plek is de Wijkindex gemaakt. Het laat op verschillende punten een score zien die meegenomen kan worden in de besluitvorming omtrent initiatieven in het kader van leefbaarheid. De realisatie van de Wijkindex staat gepland voor de tweede helft van 2022. Het gaat samen met de Projectsan onderdeel gaan uitmaken van Het Social Dashboard wat We Involve in samenwerking met andere partijen ontwikkelt.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving