We Involve & gemeenten

Gemeenten hebben lokale taken zoals huisvesting, verkeer, openbare orde, cultuur en onderwijs. Maar gemeenten kunnen ook een rol spelen in maatschappijverbindende projecten. Denk bijvoorbeeld aan culturele initiatieven. We Involve werkt op het gebied van maatschappelijke verandervraagstukken samen met gemeenten. 

We Involve koppelt (lokale) initiatieven aan elkaar en verbindt partijen die hierin een rol willen spelen. Er zijn vaak gelden beschikbaar om vanuit de gemeente lokale participatie- of sociaal innovatie projecten te onder­steunen. Het stroomlijnen van dergelijke projecten is echter vaak lastig vanuit de kerntaken van medewerkers op stadskantoren. We Involve kan hierin de verbindende rol spelen. We onderbouwen de uitgaven met resultaatcijfers en kunnen zo financiële verantwoording rapporteren.

Samen sta je sterker

De uitdagingen en wensen op het gebied van leefbaarheid zijn voor een gemeente soms dezelfde als voor de woningcorporatie of hulporganistie die in de gemeente gevestigd zijn. We Involve brengt deze ketenpartners met elkaar in verbinding waardoor er meer rendement gehaald kan worden uit maatschappelijke inzet en  investeringen.

Neem contact op

De We Involve Projectscan maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in leefbaarheidsuitgaven. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving