We Involve Projectscan

Onderbouw leefbaarheidsprojecten met cijfers

Met onze Projectscan voeren we een aantal metingen uit rondom een leefbaarheidsproject (Wijkimpuls). Denk hierbij aan een kunstproject in de wijk, een cultureel initiatief of bijvoorbeeld een project waarbij mensen individueel aan de slag gaan. De scan laat het beoogde effect én het behaalde effect zien. Daardoor kan er een onderbouwing gegeven worden aan het geïnvesteerde geld. We bevragen wijkbewoners en projectinitiators gedurende het project. Op die manier krijgen we inzicht in wat er onder de mensen zelf speelt.

De Projectscan is gericht op de (sociale) beleving van het individu. Hoe kijkt iemand naar zijn eigen wijk en heeft een leefbaarheidsproject een (positief) effect gehad op de beleving van die persoon. Het bundelen van alle individuele ervaringen rondom een project geeft een beeld over de maatschappelijke waarde die al dan niet toegevoegd is. De uitkomst geeft handvatten om te verfijnen, op te schalen of te stoppen. Maar het is ook de afronding van een project en als rapportage in te zien.

Op deze manier is de Projectcan de schakel tussen sociaal investeren en maatschappelijke waarde.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving