Community Art werkt

Kunst als middel om verpaupering tegen te gaan. Kunst als middel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Kunst als middel om het eigenaarschap te vergroten.

Culemborg

Een voorbeeld van een community art project is het kunstproject van Kleurrijk wonen en Iwaz in 2018 in de Aalbersewijk in Culemborg. Een wijk met diverse problematiek in het kader van leefbaarheid. Veel verschillende culturen met regelmatig spanningen. In deze wijk stond een verpaupert garageboxencomplex. Woningcorporatie Kleurrijk Wonen uit Utrecht heeft dit complex gerenoveerd en daarna heeft Iwaz in diverse fasen met buurtbewoners een flinke muurschildering op het complex gemaakt.

Het project begon op de basisschool die in deze wijk gelegen is. Kinderen werden gevraagd na te denken over wat zij leuk vinden aan hun buurt. Dat mochten zij ontwerpen. Deze ontwerpen werden gebruikt op de muur. Toen de ontwerpen op de muur stonden werden er diverse inschildermiddagen georganiseerd voor de bewoners van de buurt. Iedereen was welkom. Tevens was de woningcorporatie aanwezig met een stand waar bewoners vragen konden stellen, wijkagenten schilderden mee en diverse regionale journalisten kwamen een kijkje nemen hoe de bewoners de muur aan het beschilderen waren onder leiding van Iwaz.

Het resultaat was niet alleen een verfraaiing van de wijk, maar de sociale cohesie heeft door dit project een flinken boost gekregen. Mensen maakten een praatje met andere mensen uit de buurt, wat ze normaal niet zo snel zouden doen. Buurtbewoners kwamen wat te drinken en wat lekkers brengen. Er werd gelachen en gepraat met de wijkagenten. De sociale leefbaarheid is voor uit gegaan. Daarnaast blijkt het eigenaarschap een belangrijke rol. Doordat de buurtgenoten samen aan iets moois hebben gewerkt vinden ze het belangrijk om het ook mooi te houden. Daar waar de muur voorheen werd beklad met graffiti, blijft het nu mooi. Men is er trots op!

Bergen op Zoom

Diverse andere mooie voorbeelden zijn van kunstzinnige projecten voor het Buurtcultuurfonds van woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom. Na deze projecten is meetbaar verschil in het kader van sociale cohesie, verfraaiingen van de wijk en eigenaarschap. Tevens zijn er problemen als zwerfafval tegen gegaan.

Met mooiste, de essentie, is het samen doen in de wijk. Dit levert veelaal na dit soort projecten buurtcommissies op die verder gaan met het bedenken en uitvoeren van wijkprojecten. De bevordering van de sociale cohesie wordt zo ook duurzamer.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving