Ik ben ...

In samenwerking met Stichting Affiche Kunsten en Curio MBO beroepsopleiders bedacht ‘We Involve’ het project Ik ben…
Stichting Affiche Kunsten heeft als belangrijkste doelstelling dat het presen­teren van gevoelens, emoties of ideëen middels het maken van affiches bij kan dragen aan de leefbaarheid binnen een groep, maar ook aan de kwaliteit van leven en zingeving van het individu. 
Stichting Affiche Kunsten wil affichekunst inzetten als participatietool in maatschappelijke vraagstukken middels een community van creatievelingen. De stichting wil gaan prikkelen tot nadenken en heeft in het maken van affiches de ideale en laagdrempelige manier gevonden om dit te doen.
We Involve bedacht het project en is verantwoordelijk voor de begeleiding en de contacten. Ook zorgt We Involve voor een goede terugkoppeling waarin het behaalde resultaat wordt gepresenteerd.

Neem contact op

De We Involve methode maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in wat er écht speelt bij uw doelgroepen. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u grip op alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving