De InVolve Plus methode

Als woningcorporatie, gemeente of maatschappelijk geëngageerde organisatie wilt u vanuit een maatschappelijke drijfveer iets kunnen bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid. U ziet dat wijken afdrijven en mensen vereenzamen of anderzijds buiten de maatschappij dreigen te vallen.

Maar om aan deze gedachte handen en voeten aan te geven is nog niet zo gemakkelijk. Het concreet maken van uw wens is lastig omdat het geld wat geïnvesteerd moet worden op een of andere manier toch ook verantwoord moet zijn en onderbouwd moet worden.

Komt het geld wel op de juiste plek terecht en bereik je het beoogde effect? Hoe meet je gevoel van veiligheid en sociale cohesie?

Met de InVolve Plus Scan kunt u monitoren en meten. Met de InVolve Plus Enquete kunt u peilen waar de grootste behoefte bij uw doelgroep ligt. En met de InVolve Plus Voorbeeldprojecten ziet u hoe soortgelijke projecten gegaan zijn. Het meten en verantwoorden van deze projecten geeft inzicht in de problemen waar mensen mee worstelen en de wensen die ze richting de toekomst hebben. Het leert ons hoe we onze samenleving een impulsen kunnen geven waar mensen een stapje mee vooruit komen.

Werk samen met InVolve Plus aan een sociaal vitale samenleving

Met de InVolve Plus methode kunt u mogelijkheden onderzoeken, projecten initiëren, samenwerkingen aangaan en meten wat er tijdens het proces gebeurt, want meten is weten. In een wereld die continue verandert en waar de arbeidsmarkt meer dan ooit in beweging is, geloven wij in de meerwaarde van projecten met een maatschappelijke lading. Werk samen met InVolve Plus aan een sociaal vitale samenleving.

Blijf op de hoogte van We Involve

Ontvang de digitale nieuwsbrief

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving