‘We Involve’ verbindt mensen en organisaties die samenkomen op het kruispunt van maatschappelijke uitdagingen.
Onderbouw investeringen in leefbaarheid met cijfers. Onze programmalijn 'WijkImpuls' geeft grip en inspiratie.

Werk samen aan een vitale én sociaal veerkrachige samenleving

We InVolve is gefascineerd door mens en maatschappij en de continue veranderingen die de samenleving met zich meebrengt. 

We Involve initieert en begeleid projecten met een maatschappelijk karakter. Onze werkvelden zijn: kunst & cultuur, zorg & welzijn, leefomgeving & openbare ruimte en klimaat & energie. We onderbouwen leefbaarheid met cijfers met onze Social Impact Scan en geven advies en inspiratie met onze programmalijn Wijkimpuls.

Voor de realisatie van projecten met een sociaal karakter zijn verschillende fondsen beschikbaar.
We Involve weet de weg en is de brug tussen een idee, de aanvrager en een (stimulerings)fonds.

We Involve kijkt met een optimistische blik naar de toekomst. Iedereen doet ertoe en iedereen heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de maatschappij. Werk samen met ons aan een vitale én sociaal veerkrachtige samenleving.

Community Art werkt

Iwaz vertelt

“ Kunst als middel om verpaupering tegen te gaan. Kunst als middel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Kunst als middel om het eigenaarschap te vergroten..”

Onze projecten

Wandel in je eigen omgeving en verdien social coins

We Involve & Lucy Walks

Wandel in je eigen omgeving en verdien social coins

We Involve & Lucy Walks

Wandelen is een ideale manier om je eigen omgeving weer eens goed te zien. Wandel samen met iemand en ‘vang’ social coins. Goed voor kortingen, maar ook om je bewust te zijn van alles wat je zo dichtbij huis hebt. Steun de lokale economie en wandel een van de LucyWalks.

SamenDoen beloont pashouders die aankopen doen bij lokale ondernemers.

We Involve & Samen Doen

SamenDoen beloont pashouders die aankopen doen bij lokale ondernemers.

We Involve & Samen Doen

Door aankopen te doen in je eigen buurt, spaar je punten en steun je lokale winkeliers. Bij elke aankoop ontvang je punten voor mooie kortingen en steunt je locale goede doelen. 

Hotel la Pucelle een enorme imagoboost voor de woningcorporatie

We Involve & Hotel la Pucelle

Hotel la Pucelle een enorme imagoboost voor de woningcorporatie

We Involve & Hotel la Pucelle

Een theatervoorstelling vóór de wijk, dóór de wijk. Een groot participatieproject met een blijvend effect op de lange termijn in Bergen op Zoom en omstreken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Wij delen graag onze kennis

In een inspirende vertelling ondersteunt met filmpjes en cijfers laten we u de impact zien van projecten in het kader van leefbaarheid. Community art, netwerken en maatschappelijke waarde zijn enkele thema's waarover we het met u gaan hebben.

Relevante artikelen uit de media

Burgemeesters: coronacrisis verergert tweedeling in maatschappij

De coronacrisis veroorzaakt in achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe.
(bron: NOS)

 

Zijn de budgetten ook te ontschotten? Natuurlijk!

Integraal werken en het ontschotten van beleid en uitvoering zijn toverwoorden in het sociaal domein. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe je als gemeente vormgeeft aan deze integraliteit en ontschotting. Alle gemeenten hebben de afgelopen jaren gezocht naar de juiste vorm hiervoor. En dat geldt ook voor de financiën.

(bron: Binnenlands Bestuur)

Eenzaamheid op de agenda

Onze huisfilosoof

Wat is dat toch; Big Data?

Neem contact op

De We Involve Projectscan geeft grip op uitgaven in leefbaarheidsprojecten. Door metingen uit te voeren gedurende het traject krijgt u inzicht in alle facetten van een project en kunt u sturen op doelstellingen.

Get Involved

Uw persoonlijke InVolve Plus omgeving